Питання на семінарське заняття № 3

1. Розкрийте основні цілі спостереження за робочими процесами.

2. Охарактеризувати методи спостереження за робочими процесами.

3. Перерахувати етапи вибору робочих місць для спостережень.

4. Які види приладів, що використовуються при дослідженні робочих процесів у часі, Ви знаєте?

5. В чому основні задачі робітника, який відповідає за проведення спостережень?

6. Охарактеризуйте індивідуальні норми виробки.

7. Охарактеризуйте комплексні норми виробки.

8. За якими формулами здійснюється розрахунок комплексних норм виробки при різнорідному об’ємі роботи по окремим процесам і при однорідному об’ємі роботи по даному процесу, і встановленні норм виробки по різним стадіям його виконання?

9. Як здійснюються розрахунки комплексної розцінки?

10. Які напрямки проектування робочих процесів Ви знаєте?

11. В чому полягає методика визначення складу робочих процесів?

12. В чому полягає процес вибору технологічного паспорту?

13. В чому полягає методика підбору технологічних нормативів для розрахунку нормативів часу?

14. Які фактори впливають на рівень норм виробки?

15. Як розрахувати поправочні коефіцієнти до норм виробки?