Питання на семінарське заняття № 2

1. Дайте характеристику метода технічного нормування.

2. Розкрийте сутність дослідно-статистичного метода норми праці.

3. Що є різновидами норм праці на окремих роботах?

4. Що є різновидами норм праці на по­годинних роботах?

5. Охарактеризуйте види норм праці.

6. Переваги і недоліки узагальнених норм перед місцевими.

7. Які ви знаєте види узагальнених норм праці?

8. Розкрийте ознаки побудови класифікації витрат робочого часу.

9. Охарактеризуйте витрати робочого часу виконавця для цілей нормування праці по підрозділу - «нормований час».

10. Охарактеризуйте витрати робочого часу виконавця для цілей нормування праці по підрозділу - «ненормований час».

11. Яка мета обліку норм виробки на гірничому підприємстві?

12. За якими формулами розраховується процент виконання норм виробки?

13. Чому періодично виникає необхідність перегляду норм виробки?

14. За якою формулою визначається напруженість норм?

15. Чим визначається якість норм праці?