Питання на семінарське заняття № 1

1. Що вивчає наука організація праці, об’єкт та предмет її вивчення?

2. Перерахувати елементи праці, охарактеризувати кожний з них.

3. Який з елементів праці є визначним і чому?

4. Що таке продуктивність праці?

5. Дати поняття технічному нормуванню праці, розкрити його об’єкт, задачі, мету.

6. Охарактеризувати функції нормування.

7. Поняття виробничого процесу на гірничому підприємстві.

8. Поняття виробничого комплексу і його характерні особливості.

9. Поняття робочого процесу, класифікація робочих процесів на гірничому підприємстві.

10. Поняття операції, її особливості на гірничому підприємстві.

11. Поняття прийомів та рухів, що таке фіксажна точка?

12.Перерахувати і охарактеризувати основні форми розподілу праці.

13.Перерахувати основні напрямки приватного та одиничного розподілу праці.

14.Охарактеризувати функціональний розподіл праці.

15. Охарактеризувати технологічний розподіл праці.

16.Охарактеризувати професіональний розподіл праці.

17.Охарактеризувати кваліфікаційний розподіл праці.

18.Перерахувати і охарактеризувати основні форми організації праці в гірничій промисловості.

19.Поняття бригади, охарактеризувати види бригад в залежності від складу робіт, що виконуються.

20.Які бригади можуть бути за періодами обліку і оплати роботи, що виконується?

21.Перерахувати недоліки змінних бригад та їх переваги.

22.Перерахувати переваги добових бригад та їх недоліки.

23. Дати загальну характеристику елементів (напрямків) НОП.

24. Перерахувати групи заходів з покращення умов праці.

25. Охарактеризувати кожну з груп заходів з покращення умов праці.

26. Як Ви розумієте поняття «робочий час» на гірничому підприємстві?

27. Що представляє собою процес планування виходів на роботу?

28. Дайте визначення поняттям «нормований» та «ненормований» робочий день, «понаднормовий час».

29. Розкрийте методику складання графіків виходів робочих, типи графіків.

30. Які вимоги висуваються до графіків виходів?