Практична робота № 4

Тема: «Розрахунок чисельності електрослюсарів по технічному обслуговуванню й ремонту устаткування підготовчої дільниці».

Мета: навчитися розраховувати чисельність електрослюсарів по технічному обслуговуванню й ремонту устаткування підготовчої дільниці.

Оснащеність: методичні вказівки.

Література: Беда Ф.П. Економіка, організація та планування діяльності вугільних підприємств. – Львів: Магнолія, 2007.

Рубинский Ю.М. Научная организация и нормирование труда в горной промышленности. - М.: Недра, 1976.

Единые нормативы численности повременно оплачиваемых рабочих для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов. – Донецк, 1995.

Единые нормы выработки (времени) для шахт Донецкого и Львовско-Волынского угольных бассейнов. – М.: 1988 г.

Методичні вказівки з виконання практичних робіт з дисципліни «Основи технічного нормування» для студентів спеціальності 184 «Гірництво» (Підземна розробка корисних копалин).

Основні теоретичні відомості

Див. практичну роботу 3.

Хід роботи

1. Визначаємо перелік, марку й кількість устаткування на дільниці.

2. По збірнику Єдині нормативи чисельності (ЕНЧ) визначаємо річну нормативну трудомісткість технічного обслуговування й ремонту на одиницю устаткування кожного виду (додаток № 12 таблиця 21).

3. Заносимо всі ці дані в таблицю й розраховуємо річну нормативну трудомісткість технічного обслуговування й ремонту на все устаткування.

4. Визначаємо нормативну чисельність електрослюсарів за формулою:

, чол. (4.1)

де Чя.ел.сл - норматив чисельності електрослюсарів на роботі, чол.;

- сумарна річна нормативна трудомісткість планового технічного обслуговування й ремонту встаткування видобувної дільниці;

К1 - коефіцієнт, що враховує частку участі дільничних електрослюсарів у технічному огляді й ремонті устаткування (рекомендується К1=0,6);

К2 - 1,20 коефіцієнт, що враховує технічне обслуговування й ремонт електропускової і захисної апаратури і гнучких кабелів;

К3 - 1,30 коефіцієнт, що враховує непланові ремонти устаткування, що виконуються ремонтними й черговими електрослюсарями дільниці;

TЗМ - 6 годин - тривалість робочої зміни на підземних роботах.

Поправочні коефіцієнти:

1. При значному виділенні води на робочому місці до нормативної трудомісткості устаткування, що знаходиться у воді, застосовують К = 1,1.

Примітки.

1. Нормативна трудомісткість технічного обслуговування й ремонту прохідницьких комбайнів і породонавантажувальних машин дані тільки для електрослюсарів без урахування трудомісткості робіт, що виконуються машиністами гірничих виймальних машин і прохідниками.

2. Нормативною трудомісткістю врахований обсяг робіт по технічному обслуговуванню й ремонту устаткування, що виконуються черговими слюсарями дільниці в робочі зміни.

3. Нормативна трудомісткість для стрічкових конвеєрів дана для певної довжини устаткування. При більшій або меншій довжині трудомісткість збільшувати або зменшувати для стрічкових конвеєрів на кожні 100 м відповідно до наведеної нормативної трудомісткості.

Вихідні данні для розрахунку наведено в таблиці 20 додатка 11. Розрахунок здійснюємо в таблиці 19 додатка 11.